Ansök om stipendium för 2017

Nu är det dags att ansöka om stipendium från Lyftidrottens Ungdomsfond på 2017 års meriter.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 28 februari 2018 på vår ansökningsblankett.

Du som är en lovande lyftare, ungdom eller junior, tjej eller kille, inom idrotterna tyngdlyftning och styrkelyft kan söka stipendium.
Även föreningar och ledare som gör ett bra arbete för att utveckla ungdomslyftningen inom någon av dessa båda idrotter kan också vara berättigade till stipendium.

Enligt stadgarna för Rolf Ullmans insamlingsstiftelse Lyftidrottens Ungdomsfond är ändamålet med stiftelsen ”att samla in pengar och med stipendier uppmuntra och stödja ambitiösa ungdomar och juniorer inom Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Svenska Styrkelyftförbundet till fortsatt utveckling inom lyftidrotten. Även klubbar och enskilda ledare som genom betydande insatser har gagnat ungdomsidrotten inom Tyngdlyftningsförbundet och Styrkelyftförbundet kan erhålla stipendier”

Av den årliga avkastningen avsätts minst 80%, efter förvaltningskostnader, till stipendier och högst 20% till kapitalisering.
Kapital skall placeras med en låg risk för att inte riskera fondens tillgångar och gåvor. Placeringar med låg risk innebär vanligtvis lägre avkastning.

Ungdomsfonden är skattebefriad men har årliga kostnader för auktoriserad revisor, registreringsavgift till Länsstyrelsen, bankavgifter etc.
Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn.

Lyftidrottens Ungdomsfond är beroende av årliga intäkter i form av gåvor för att på sikt kunna hålla/öka den årliga stipendiesumman.
De senaste åren har Ungdomsfonden kunnat dela ut totalt 18 000 kr för 2015 (13 000 tyngdlyftning och 5 000 styrkelyft) och 34 000 kr för 2016 (20 000 tyngdlyftning och 14 000 styrkelyft)
Summan av 2017 års stipendier bör hamna nära 2016 års nivå men i fortsättningen beror det mycket på hur mycket gåvor som kommer in.
Förbund, föreningar, företag och enskilda personer är välkomna att ge gåvor riktade till förmån för Styrkelyft eller Tyngdlyftning.


Ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller Swish 1233516820

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller Swish 1233635224

Stipendieutdelning på Götalandsmästerskapen

När Götalandsmästerskapen i tyngdlyftning avgjordes i Olofström under november så kunde det sista av årets stipendier från Lyftidrottens Ungdomsfond delas ut. Det var Cristian-Roberto Ericsson, Malmö, som fick ta emot sitt stipendium för 2016.

Cristian-Roberto Ericsson tar emot stipendium från Lyftidrottens Ungdomsfond av Kjell-Åke Johansson.

Stipendieutdelning på SM i Borås

Vid SM-veckan i Borås avgjordes svenska mästerskap i både tyngdlyftning och styrkelyft. Båda var mycket fina arrangemang, genomförda av Borås AK. Det blev spännande tävlingar och många nya rekord sattes.
Under några av dagarna delade Lyftidrottens Ungdomsfond ut stipendier för både 2015 och 2016, sammanlagt 51 000 kr.

Stipendier för 2015 delades ut till:
Kenneth Amedro, HAK Greppet, ledarstipendium styrkelyft
Emma Enberg, Mariestads AIF, tyngdlyftning
Victor Ahlm, HAK Greppet, tyngdlyftning
Alexander Edqvist, Mossebergs AK, tyngdlyftning

2016 års stipendier fick:
Andreas Nilsson, Malmö Lyftarklubb, styrkelyft
Victoria Jeppsson, HAK Greppet, styrkelyft
Emma Enberg, Mariestads AIF, tyngdlyftning
Viktor Ahlm, HAK Greppet, tyngdlyftning

Uppmuntransstipendier tyngdlyftning delades ut till:
David Lantz, Karlstad AK
Alva Cederholm, Bifrost AK
Filippa Ferm, Sörby BoIS

Alva Cederholm och Alexander Edqvist fick stipendier i tyngdlyftning av Lyftidrottens Ungdomsfond, utdelade av Magnus Kjellgren.
Andreas Nilsson, Kenneth Amedro och Victoria Jeppsson fick stipendier i styrkelyft.
Victor Ahlm fick stipendium för både 2015 och 2016, utdelade av Jan Nilsson från Lyftidrottens Ungdomsfond.
Filippa Ferm tar emot Ungdomsfondens stipendium av Kjell-Åke Johansson
Emma Enberg fick stipendier för både 2015 och 2016.

Lyftidrottens Ungdomsfond tackar alla som genom gåvor gör det möjligt att dela ut stipendier och satsa på framtiden för svensk lyftidrott!Du kan ge Ditt stöd till förmån för

  • Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller
    Swish 1233516820
  • Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller
    Swish 1233635224

2016 års stipendiater är utsedda

Lyftidrottens Ungdomsfond har utsett 2016 års stipendiater. Det blir totalt 8 lyftare som får stipendierna. Dessa är:

Andreas Nilsson, Malmö Lyftarklubb, 7 000 kr, styrkelyft
Victoria Jeppsson, HAK Greppet, 7 000 kr, styrkelyft
Emma Enberg, Mariestads AIF, 9 000 kr, tyngdlyftning
Viktor Ahlm, HAK Greppet, 7 000 kr, tyngdlyftning

Uppmuntransstipendier tyngdlyftning:
Christian Roberto Eriksson, Malmö Lyftarklubb, 1 000 kr
David Lantz, Karlstad AK, 1 000 kr
Alva Cederholm, Bifrost AK, 1 000 kr
Filippa Ferm, Sörby BoIS, 1 000 kr

Stipendierna kommer att utdelas i samband med SM-veckan i Borås den 30 juni – 7 juli, då kommer även 2015 års stipendier att utdelas.

2015 års stipendiater är utsedda

Styrelsen för Lyftidrottens Ungdomsfond har beslutat om vilka som kommer att tilldelas 2015 års stipendier.

De som får stipendier är:
Emma Enberg, Mariestads AIF, 8 000 kr, tyngdlyftning
Victor Ahlm, HAK Greppet, 2 500 kr, tyngdlyftning
Alexander Edqvist, Mossebergs AK, 2 500 kr, tyngdlyftning
Kenneth Amedro, HAK Greppet, 5 000 kr ledarstipendium styrkelyft

Utdelning av både 2015 och 2016 års stipendier kommer att ske under årets SM-vecka i Borås.


Vi vill påminna om att ansökningsperioden för 2016 års stipendier pågår t.o.m. 31 mars. Läs mer om ansökan!

Dags att söka stipendium!

Nu är det dags att ansöka om stipendium  från Lyftidrottens Ungdomsfond på 2016 års meriter.
Ansök senast den 31 mars på vår ansökningsblankett.

Du som är en lovande lyftare, ungdom eller junior, tjej eller kille, inom idrotterna tyngdlyftning och styrkelyft kan söka stipendium.
Även föreningar och ledare som gör ett bra arbete för att utveckla ungdomslyftningen inom någon av dessa båda idrotter kan också vara berättigade till stipendium.

ansok31-3_300

Stor gåva till Ungdomsfonden

Under hösten har Ungdomsfonden fått ta emot en stor gåva, den var på 111.685:15 kr. Anledningen till gåvan är att Eskilstuna TK har lagt ner sin verksamhet och föreningen tyvärr har upphört. Klubben hade sedan tidigare tagit ett beslut i sina stadgar, att om klubben upphör så skall tillgångarna tillfalla Lyftidrottens Ungdomsfond för att där kunna fortsätta verka till förmån för svensk tyngdlyftning.

Lyftidrottens Ungdomsfond tackar för gåvan som blir ett viktigt tillskott för att stärka framtiden för svensk ungdomslyftning.