Våra Stipendier

Fyra olika stipendier kan utdelas

Främst utdelas Årets Juniorstipendium och Årets Ungdomsstipendium inom Styrkelyft resp. Tyngdlyftning.
Andra stipendier som kan utdelas är till Årets Klubb och till Årets Ledare.

Kandidater till årets ungdoms- och juniorstipendier utses efter de ansökningar som inkommit till Lyftidrottens Ungdomsfond eller kandidater som till Fonden har nominerats av Svenska Tyngdlyftningsförbundet eller Svenska Styrkelyftförbundet. Förutom en meritlista så tas förstås även hänsyn till kandidatens uppförande på och utanför lyftplanet.
Fondens styrelse fattar årsvis beslut om mottagare av årets stipendier.

Stipendiernas storlek
Stipendiernas storlek fastställs årligen av Fondens styrelse utifrån resultatet av årets avkastning från Fondens kapital.

Klubbstipendium
Klubbstipendium kan tilldelas klubb som över en tidsperiod på 3 år bedöms ha haft en ungdomsfrämjande verksamhet. Stipendiet delas nödvändigtvis inte ut varje år.

Ledarstipendium
För att komma i fråga för stipendium skall ledaren/tränaren på ett framstående sätt ha verkat för en, för lyftsporten, värdefull ungdomsutveckling. Stipendiet delas nödvändigtvis inte ut varje år.

Ansökningsblankett för stipendium

 


Ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller Swish 1233516820

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller Swish 1233635224

Annonser