Lyftidrottens Ungdomsfond

Lyftidrottens Ungdomsfond är en insamlingsstiftelse med syfte att genom stipendier uppmuntra och stimulera ungdomar, juniorer, ledare och föreningar i tyngdlyftning och styrkelyft till en positiv utveckling inom lyftidrotten.

Lyftidrottens Ungdomsfond står öppen för alla som genom ekonomiska bidrag vill främja fondens verksamhet för utveckling och framtid för ungdomslyftningen i tyngdlyftning och styrkelyft.
Fondens intäkter utgörs av inkomna bidrag. Att skänka bidrag till Ungdomsfonden är helt frivilligt.
Bidragens placering till tyngdlyftning eller styrkelyft sker efter bidragsgivarnas val av konto för insättning.

DIN INSATS – EN KRAFTKÄLLA!
Genom din insats kan Ungdomsfonden fortsätta att växa och därmed förverkliga sin målsättning. Därför är ett bidrag – stort eller litet – en värdefull byggsten för framtiden!

Ufond_10a_1

Ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller
Swish 123 351 68 20

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller
Swish 123 363 52 24