Resultat av insamlingen Rolf 90 år

Vi har nu sammanställt inkomna bidrag till Ungdomsfonden för att hylla Rolf Ullman på 90-årsdagen. Det är såväl föreningar, förbund som enskilda personer som har bidragit till de 7 250 kr som kommit in till fonden.
Vi tackar för dessa bidrag! Detta är pengar som är betydelsefulla för att kunna stärka svensk ungdomslyftning framöver.

Rolf Ullman är mycket tacksam för uppvaktningarna som inkommit genom bidrag till Ungdomsfonden!

 

 

 

Rolf Ullman 90 år!

Den 15 mars 2018 fyller Rolf Ullman 90 år. Lyftidrottens Ungdomsfond är en av Rolfs många gärningar inom svensk tyngdlyftning och styrkelyft.

Vi vill därför uppmärksamma Rolf på födelsedagen genom en riktad insamling: Rolf 90 år, där du kan vara med och bidra.

Rolf Ullman

Rolf instiftade Lyftidrottens ungdomsfond 1984 och redan året därpå delades de första stipendierna ut. En av våra olympier, Anders Bergström, tilldelades då ett juniorstipendium.

Stipendieutdelning tyngdlyftning 1986, Torbjörn Gustafsson, Anders Lindsjö, Anders Bergström, Andrè Aldenhov, Andreas Renner, Mika Söderman och Marc Wihlborg.

Hittills har Ungdomsfonden delat ut över 700 000 kronor i stipendier till ca 140 aktiva, ett 20-tal föreningar och ett tiotal ledare runt om i lyftsverige.
Här är alla stipendiater

Stipendieutdelning tyngdlyftning 1987, Marko Dahlman, Stefan Gustavsson, Björn Falkland, Torbjörn Gustafsson, Andrè Aldenhov och Rolf Ullman.

Tre av stipendiaterna, Anders Bergström, André Aldenhov och Anders Lindsjö, har representerat Sverige vid Olympiska spel i tyngdlyftning.

Anders Bergström
Anré Aldenhov
André Aldenhov
Anders Lindsjö
Anders Lindsjö

Genom åren har nio stipendiater i tyngdlyftning representerat Sverige på OS eller VM för seniorer, 14 på EM för seniorer och dessutom ett 20-tal på övriga uppdrag i seniorlandslag.

Fondstyrelsens ambition är att i Rolfs anda fortsätta stötta våra ungdomar och juniorer i tyngdlyftning och styrkelyft på vägen mot högsta nivå, VM och OS.

Lyftidrottens Ungdomsfond hedrar Rolf på födelsedagen genom en riktad insamling: Rolf 90 år.
Var med och ge din gåva till förmån för:

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309
eller Swish 123 351 68 20

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243
eller Swish 123 363 52 24

 

Ansök om stipendium för 2017

Nu är det dags att ansöka om stipendium från Lyftidrottens Ungdomsfond på 2017 års meriter.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 28 februari 2018. 

Du som är en lovande lyftare, ungdom eller junior, tjej eller kille, inom idrotterna tyngdlyftning och styrkelyft kan söka stipendium.
Även föreningar och ledare som gör ett bra arbete för att utveckla ungdomslyftningen inom någon av dessa båda idrotter kan också vara berättigade till stipendium.

Enligt stadgarna för Rolf Ullmans insamlingsstiftelse Lyftidrottens Ungdomsfond är ändamålet med stiftelsen ”att samla in pengar och med stipendier uppmuntra och stödja ambitiösa ungdomar och juniorer inom Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Svenska Styrkelyftförbundet till fortsatt utveckling inom lyftidrotten. Även klubbar och enskilda ledare som genom betydande insatser har gagnat ungdomsidrotten inom Tyngdlyftningsförbundet och Styrkelyftförbundet kan erhålla stipendier”

Av den årliga avkastningen avsätts minst 80%, efter förvaltningskostnader, till stipendier och högst 20% till kapitalisering.
Kapital skall placeras med en låg risk för att inte riskera fondens tillgångar och gåvor. Placeringar med låg risk innebär vanligtvis lägre avkastning.

Ungdomsfonden är skattebefriad men har årliga kostnader för auktoriserad revisor, registreringsavgift till Länsstyrelsen, bankavgifter etc.
Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn.

Lyftidrottens Ungdomsfond är beroende av årliga intäkter i form av gåvor för att på sikt kunna hålla/öka den årliga stipendiesumman.
De senaste åren har Ungdomsfonden kunnat dela ut totalt 18 000 kr för 2015 (13 000 tyngdlyftning och 5 000 styrkelyft) och 34 000 kr för 2016 (20 000 tyngdlyftning och 14 000 styrkelyft)
Summan av 2017 års stipendier bör hamna nära 2016 års nivå men i fortsättningen beror det mycket på hur mycket gåvor som kommer in.
Förbund, föreningar, företag och enskilda personer är välkomna att ge gåvor riktade till förmån för Styrkelyft eller Tyngdlyftning.


Ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller Swish 1233516820

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller Swish 1233635224

Stipendieutdelning på Götalandsmästerskapen

När Götalandsmästerskapen i tyngdlyftning avgjordes i Olofström under november så kunde det sista av årets stipendier från Lyftidrottens Ungdomsfond delas ut. Det var Cristian-Roberto Ericsson, Malmö, som fick ta emot sitt stipendium för 2016.

Cristian-Roberto Ericsson tar emot stipendium från Lyftidrottens Ungdomsfond av Kjell-Åke Johansson.

Stipendieutdelning på SM i Borås

Vid SM-veckan i Borås avgjordes svenska mästerskap i både tyngdlyftning och styrkelyft. Båda var mycket fina arrangemang, genomförda av Borås AK. Det blev spännande tävlingar och många nya rekord sattes.
Under några av dagarna delade Lyftidrottens Ungdomsfond ut stipendier för både 2015 och 2016, sammanlagt 51 000 kr.

Stipendier för 2015 delades ut till:
Kenneth Amedro, HAK Greppet, ledarstipendium styrkelyft
Emma Enberg, Mariestads AIF, tyngdlyftning
Victor Ahlm, HAK Greppet, tyngdlyftning
Alexander Edqvist, Mossebergs AK, tyngdlyftning

2016 års stipendier fick:
Andreas Nilsson, Malmö Lyftarklubb, styrkelyft
Victoria Jeppsson, HAK Greppet, styrkelyft
Emma Enberg, Mariestads AIF, tyngdlyftning
Viktor Ahlm, HAK Greppet, tyngdlyftning

Uppmuntransstipendier tyngdlyftning delades ut till:
David Lantz, Karlstad AK
Alva Cederholm, Bifrost AK
Filippa Ferm, Sörby BoIS

Alva Cederholm och Alexander Edqvist fick stipendier i tyngdlyftning av Lyftidrottens Ungdomsfond, utdelade av Magnus Kjellgren.
Andreas Nilsson, Kenneth Amedro och Victoria Jeppsson fick stipendier i styrkelyft.
Victor Ahlm fick stipendium för både 2015 och 2016, utdelade av Jan Nilsson från Lyftidrottens Ungdomsfond.
Filippa Ferm tar emot Ungdomsfondens stipendium av Kjell-Åke Johansson
Emma Enberg fick stipendier för både 2015 och 2016.

Lyftidrottens Ungdomsfond tackar alla som genom gåvor gör det möjligt att dela ut stipendier och satsa på framtiden för svensk lyftidrott!Du kan ge Ditt stöd till förmån för

  • Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller
    Swish 1233516820
  • Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller
    Swish 1233635224

2016 års stipendiater är utsedda

Lyftidrottens Ungdomsfond har utsett 2016 års stipendiater. Det blir totalt 8 lyftare som får stipendierna. Dessa är:

Andreas Nilsson, Malmö Lyftarklubb, 7 000 kr, styrkelyft
Victoria Jeppsson, HAK Greppet, 7 000 kr, styrkelyft
Emma Enberg, Mariestads AIF, 9 000 kr, tyngdlyftning
Viktor Ahlm, HAK Greppet, 7 000 kr, tyngdlyftning

Uppmuntransstipendier tyngdlyftning:
Christian Roberto Eriksson, Malmö Lyftarklubb, 1 000 kr
David Lantz, Karlstad AK, 1 000 kr
Alva Cederholm, Bifrost AK, 1 000 kr
Filippa Ferm, Sörby BoIS, 1 000 kr

Stipendierna kommer att utdelas i samband med SM-veckan i Borås den 30 juni – 7 juli, då kommer även 2015 års stipendier att utdelas.

2015 års stipendiater är utsedda

Styrelsen för Lyftidrottens Ungdomsfond har beslutat om vilka som kommer att tilldelas 2015 års stipendier.

De som får stipendier är:
Emma Enberg, Mariestads AIF, 8 000 kr, tyngdlyftning
Victor Ahlm, HAK Greppet, 2 500 kr, tyngdlyftning
Alexander Edqvist, Mossebergs AK, 2 500 kr, tyngdlyftning
Kenneth Amedro, HAK Greppet, 5 000 kr ledarstipendium styrkelyft

Utdelning av både 2015 och 2016 års stipendier kommer att ske under årets SM-vecka i Borås.


Vi vill påminna om att ansökningsperioden för 2016 års stipendier pågår t.o.m. 31 mars.

Dags att söka stipendium!

Nu är det dags att ansöka om stipendium  från Lyftidrottens Ungdomsfond på 2016 års meriter.
Ansök senast den 31 mars.

Du som är en lovande lyftare, ungdom eller junior, tjej eller kille, inom idrotterna tyngdlyftning och styrkelyft kan söka stipendium.
Även föreningar och ledare som gör ett bra arbete för att utveckla ungdomslyftningen inom någon av dessa båda idrotter kan också vara berättigade till stipendium.

ansok31-3_300

Stor gåva till Ungdomsfonden

Under hösten har Ungdomsfonden fått ta emot en stor gåva, den var på 111.685:15 kr. Anledningen till gåvan är att Eskilstuna TK har lagt ner sin verksamhet och föreningen tyvärr har upphört. Klubben hade sedan tidigare tagit ett beslut i sina stadgar, att om klubben upphör så skall tillgångarna tillfalla Lyftidrottens Ungdomsfond för att där kunna fortsätta verka till förmån för svensk tyngdlyftning.

Lyftidrottens Ungdomsfond tackar för gåvan som blir ett viktigt tillskott för att stärka framtiden för svensk ungdomslyftning.

Stipendieutdelning på SM-veckan

Under SM-veckan i Norrköping gjordes utdelning av stipendier för både Tyngdlyftning och Styrkelyft. På torsdagen fick de tre stipendiaterna, Emma Enström, Mariestads AIF och Borlänge AK, ta emot sina stipendier i tyngdlyftning. På söndagen fick sedan Marie Tunroth mota sitt stipendium i styrkelyft. Alexander Eriksson fick sitt stipendium i styrkelyft under augusti i Växjö. Sammanlagt delade Ungdomsfonden denna gång ut stipendier för 23 000 kr avseende år 2014.

Bo Johansson, Borlänge AK och Lars Ekman, Mariestads AIF har mottagit sina resp. föreningars stipendier från Lyftidrottens Ungdomsfond som representerades av Kjell-Åke Johansson och Magnus Kjellgren.
Bo Johansson, Borlänge AK och Lars Ekman, Mariestads AIF har mottagit sina resp. föreningars stipendier från Lyftidrottens Ungdomsfond som representerades av Kjell-Åke Johansson och Magnus Kjellgren.
Emma Enberg, Mariestads AIF, fick Lyftidrottens Ungdomsfonds stipendium under SM i Norrköping.
Emma Enberg, Mariestads AIF, fick Lyftidrottens Ungdomsfonds stipendium under SM i Norrköping.

Lyftidrottens Ungdomsfond tackar alla som genom gåvor gör det möjligt att dela ut stipendier för att satsa på framtiden för den svenska lyftidrotten!

Du kan ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller Swish 1233516820
Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller Swish 1233635224