2020 summeras

Vi kan nu summera det mycket speciella året 2020. Året har inneburit att flertalet aktiviteter i föreningar och förbund har fått ställas in p.g.a. den rådande pandemin.
Även om inte Lyftidrottens Ungdomsfond bedriver någon direkt lyftverksamhet så har vi känt av situationen i lyftarsverige. Vi har därför inte haft möjlighet att träffa stipendiaterna och dela ut våra stipendier på SM-tävlingar mer än vid ett tillfälle, junior-SM i tyngdlyftning. Samtliga 12 stipendiater för 2019 har dock fått sina stipendier under 2020. Sammanlagt kunde vi detta år dela ut 44 000 kr till stipendiaterna.

Det innebär att Lyftidrottens Ungdomsfond sedan starten har kunnat dela ut sammanlagt 906 750 kr i stipendier under åren, främst tack vare gåvor till fonden. 

För år 2020 kan vi summera att det inkommit 49 400 kr i gåvor, med fördelningen 20 350 för styrkelyft och 29 050 tyngdlyftning. Stort tack för din gåva!
Det kan jämföras med 2019 års gåvor, totalt 19 459 kr fördelat på 1 461 styrkelyft och 17 998 tyngdlyftning.

År 2020 var också året då vi förlorade två, för Ungdomsfonden, betydelsefulla personer. I början av juni avled grundaren av Lyftidrottens Ungdomsfond, Rolf Ullman och i slutet av september gick Björn Liwendahl bort. Björn gav generösa gåvor under många år till Ungdomsfonden. 

 

 

 

 

Avtackning av Jonas Ågren

Jonas Ågren avtackades med guldmedalj och diplom efter att ha varit med i Lyftidrottens Ungdomsfonds styrelse sedan starten 1985. Jonas avgick vid Ungdomsfondens digitala årsmöte i maj men p.g.a. rådande pandemi har avtackningen tyvärr fått dröja.
Den 10 december gavs det dock tillfälle att framföra styrelsens tack till Jonas. Eftersom pandemin fortfarande pågår så blev det en mycket spartansk avtackning utomhus på en parkering i Jönköping.

Jonas Ågren avtackas efter 35 år i Ungdomsfondens styrelse. Magnus Kjellgren framför styrelsens tack.

 

 

Ansökningar om stipendier pausas 2020

Den pandemi som under större delen av detta år starkt har påverkat hela vårt samhälle och även idrottsrörelsen gör att Lyftidrottens Ungdomsfonds styrelse har beslutat om att stoppa möjligheten att ansöka om stipendium för år 2020.
Ansökningar kommer inte att beaktas då få tävlingar i både styrkelyft och tyngdlyftning har kunnat genomföras under året, därmed blir underlagen för bedömningar mycket begränsat.

De stipendier som Ungdomsfonden kommer att dela ut för 2020 beslutas av styrelsen under första kvartalet 2021.

RF:s sidor om Idrotten i coronakrisen

 

 

 

Stipendieutdelning i Landskrona

Vid Junior-SM i tyngdlyftning som avgjordes i helgen i Landskrona fick 9 av 12 av 2019 års stipendiater ta emot sina stipendiebevis.
Under detta mycket annorlunda år så har det länge varit oklart om och när tillfällen kan ges både för tävlingar och utdelningar av stipendier. Vi har därför betalat ut stipendiebeloppen tidigare under året.

De som nu fick ta emot sina inramade stipendiebevis i Landskrona var juniorstipendiaterna Wilma Antfolk och Jonathan Bergkvist samt ungdomsstipendiaterna Alvin Broman, Hillevi Carlsson, Alisa Rothstein, Nicol-Alejandra Ericsson, Ida Wallin, Tilde Muhrman och Joen Vikingsson Sjöblom.

Wilma Antfolk
Jonathan Bergkvist
Alvin Broman
Hillevi Carlsson
Alisa Rothstein
Nicol-Alejandra Ericsson
Ida Wallin
Tilde Muhrman
Joen Vikingsson Sjöblom


Gåvor till Lyftidrottens Ungdomsfond har gjort dessa stipendier möjliga.
Du kan ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller
Swish 123 351 68 20

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller
Swish 123 363 52 24

 

 

 

 

 

Gåvor till minne av Rolf Ullman

Efter Rolf Ullmans bortgång i början av juni 2020 har föreningar, distrikt, förbund och enskilda personer hedrat Rolfs minne med gåvor till Lyftidrottens Ungdomsfond.
Det totala beloppet för dessa gåvor uppgår till 15 000 kr. De fördelar sig på
14 650 till förmån får tyngdlyftning och 350 kr till förmån till styrkelyft.

– Vi tackar Er alla som har hedrat Rolf genom gåvor till Lyftidrottens Ungdomsfond!

Rolf Ullman lade grunden till Lyftidrottens Ungdomsfond 1984. Tack vare gåvor har Ungdomsfonden sammanlagt kunnat dela ut mer än 900 000 kr i stipendier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Liwendahl har avlidit

I tisdags avled Björn Liwendahl, Värmdö, i en ålder av 78 år. Björn var under många år en av Lyftidrottens Ungdomsfonds mest generösa givare. Han var under lång tid engagerad inom lyftsporten både inom Sverige och internationellt, han har varit verksam i såväl Svenska som Europeiska Tyngdlyftningsförbundet.

Björn Liwendahl

 

 

 

 

 

.

Ungdomsfondens grundare Rolf Ullman har avlidit

Initiativtagaren och stiftaren av Lyftidrottens Ungdomsfond, Rolf Ullman, avled fredagen den 5 juni. Rolf blev 92 år.

Rolf Ullman

1984 tog Rolf initiativet till att starta en stipendiefond med syfte att med årliga stipendier uppmuntra och stimulera ambitiösa ungdomar och juniorer till fortsatt utveckling inom de båda lyftidrotterna styrkelyft och tyngdlyftning, men även ledare och föreningar kan få stipendium.
Svenska Tyngdlyftningsförbundet firade 1984 sitt 75-årsjubileum, förbundet bestod då av både tyngdlyftning och styrkelyft. Fonden sågs som en gåva till svensk lyftidrott och fick först namnet Svenska Tyngdlyftningsförbundets 75-årsfond. Året därpå formaliserades Ungdomsfonden och blev en fristående insamlingsstiftelse med namnet ”Rolf Ullmans insamlingsstiftelse Lyftidrottens Ungdomsfond”. Till vardags kom den att kallas ”Lyftidrottens Ungdomsfond”. Rolf var Ungdomsfondens ordförande från dess tillkomst fram till 2013. Under dessa år sågs han med sparbössan på flertalet tävlingar, inte minst på många SM. Han var välkänd i hela lyftarsverige.

Under åren 1980 – 87 var Rolf Ullman styrelseledamot och även kassör i Svenska Tyngdlyftningsförbundet. Rolf hade ett stort engagemang för lyftidrotterna och bl.a. var han drivande och var med och förverkligade lyftargymnasiet i Olofström (RIG) och lyftarplutonen i Hässleholm. Under ett en period var Rolf även domaransvarig i förbundet och medverkade till att det blev enhetlig klädsel för domare. Rolf såg betydelsen av utbildning och engagerade sig också mycket i dessa frågor.
I sin hemstad Jönköping var Rolf med och startade Jönköpings Styrkelyftarklubb men han kom framför allt att tillhöra Jönköpings AK.

Tack Rolf för det du gjort för svensk lyftidrott och för ditt bestående bidrag för ”utveckling och framtid” och för ”en ung, ren, stark lyftargeneration”.

Våra tankar går till Rolfs fru Rose-Marie och övrig familj.

Hedra gärna minnet av Rolf genom en gåva till Lyftidrottens Ungdomsfond och låt ditt bidrag få verka för lyftidrottens framtid!

Ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller
Swish 123 351 68 20

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller
Swish 123 363 52 24

Tack!

 

 

 

2019 års stipendiater

Lyftidrottens Ungdomsfonds styrelse har beslutat om 2019 års stipendier. I år är det är 12 lyftare som kommer att få dela på totalt 44 000 kr.

De som i år får stipendium för 2019 är:

Matilda Vilmar, Sundbybergs TK, styrkelyft junior, 10 000 kr
Filip Laijic Näreskog, Stockholms AK, styrkelyft ungdom, 3 000 kr
Daniela Gherman, Sörby BoIS, tyngdlyftning U-23, 7 000 kr
Wilma Antfolk, AK Nilas, tyngdlyftning junior, 3 000 kr
Jonathan Bergkvist, Allmänna SK, tyngdlyftning junior, 3 000 kr
Alvin Broman, Landskrona AK, tyngdlyftning, ungdom, 4 000 kr
Hillevi Carlsson, AK Nilas, tyngdlyftning ungdom, 3 000 kr
Alisa Rothstein, Halmstad TSK, tyngdlyftning ungdom, 3 000 kr
Nicol-Alejandra Ericsson, Malmö LK, tyngdlyftning ungdom, 2 000 kr
Ida Wallin, Mossebergs AK, tyngdlyftning ungdom, 2 000 kr
Tilde Muhrman, Falu AK, tyngdlyftning ungdom, 2 000 kr
Joen Vikingsson Sjöblom, C4 Kraftsportsällskap, tyngdlyftn. ungdom, 2 000 kr

För närvarande är alla tävlingar inställda så vi kan inte dela ut stipendierna den närmsta tiden men för att stipendiaterna inte skall behöva vänta så kommer stipendiesumman att betalas ut. När de nu rådande restriktionerna öppnar upp för tävlingar igen så försöker vi hitta lämpliga tillfällen för att dela ut stipendiebevisen.

Vi tackar alla lyftare som har sökt stipendium i år!
Det är genom gåvor till Lyftidrottens Ungdomsfond som det är möjligt för oss att dela ut stipendier till unga lyftare och satsa på framtiden för svensk lyftidrott!

Du kan ge Ditt bidrag till förmån för

  • Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller
    Swish 123 351 68 20
  • Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller
    Swish 123 363 52 24

Tack för ditt stöd!

 

 

 

Håkan Johanson ny ledamot i styrelsen för Ungdomsfonden

Håkan Johanson, Örebro, utsågs till ny ledamot i styrelsen för Lyftidrottens Ungdomsfond vid online-årsmötet som hölls i veckan. Håkan har nyligen slutat sin tjänst som generalsekreterare i Svenska Tyngdlyftningsförbundet.

Håkan Johanson

Håkan har ett brinnande intresse för lyftidrott och har förutom tyngdlyftning, under åren även ägnat sig åt styrkelyft i bl.a. förbund och förening. Vi hälsar Håkan välkommen i styrelsen!

Lyftidrottens Ungdomsfond riktar också ett varmt tack till Jonas Ågren som nu lämnade fondstyrelsen efter att ha varit ledamot sedan Ungdomsfonden stiftades 1985.

 

 

 

Ansök om stipendium!

Nu är det dags att ansöka om stipendium från Lyftidrottens Ungdomsfond på 2019 års meriter.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 28 februari 2020 

Stipendium kan ges till unga lovande lyftare inom idrotterna tyngdlyftning och styrkelyft, ungdom eller junior, tjej eller kille. Du kan nu söka stipendium på 2019 års meriter men du ska också ha ambitioner att fortsätta satsa och vilja utvecklas som lyftare. Utdelningar av stipendier görs senare i  år.

Om du 2019 var i åldersgruppen 20-23 år och tidigare har fått stipendium från Ungdomsfonden så har du också möjlighet att söka stipendium.

Även föreningar och ledare inom de båda idrotterna, som gör ett bra och långsiktigt arbete för att utveckla ungdomslyftningen, kan också vara berättigade till stipendium.
Se mer under ”Våra Stipendier


Lyftidrottens Ungdomsfond är beroende av intäkter i form av gåvor för att kunna bibehålla eller öka summan av de årliga stipendierna.
Förbund, föreningar, företag och enskilda personer är välkomna att ge gåvor riktade till förmån för Styrkelyft eller Tyngdlyftning.
Läs mer om att ”Ge en gåva

 

Ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller
Swish 123 351 68 20

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller
Swish 123 363 52 24