Ansök om stipendium för 2017

Nu är det dags att ansöka om stipendium från Lyftidrottens Ungdomsfond på 2017 års meriter.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 28 februari 2018. 

Du som är en lovande lyftare, ungdom eller junior, tjej eller kille, inom idrotterna tyngdlyftning och styrkelyft kan söka stipendium.
Även föreningar och ledare som gör ett bra arbete för att utveckla ungdomslyftningen inom någon av dessa båda idrotter kan också vara berättigade till stipendium.

Enligt stadgarna för Rolf Ullmans insamlingsstiftelse Lyftidrottens Ungdomsfond är ändamålet med stiftelsen ”att samla in pengar och med stipendier uppmuntra och stödja ambitiösa ungdomar och juniorer inom Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Svenska Styrkelyftförbundet till fortsatt utveckling inom lyftidrotten. Även klubbar och enskilda ledare som genom betydande insatser har gagnat ungdomsidrotten inom Tyngdlyftningsförbundet och Styrkelyftförbundet kan erhålla stipendier”

Av den årliga avkastningen avsätts minst 80%, efter förvaltningskostnader, till stipendier och högst 20% till kapitalisering.
Kapital skall placeras med en låg risk för att inte riskera fondens tillgångar och gåvor. Placeringar med låg risk innebär vanligtvis lägre avkastning.

Ungdomsfonden är skattebefriad men har årliga kostnader för auktoriserad revisor, registreringsavgift till Länsstyrelsen, bankavgifter etc.
Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn.

Lyftidrottens Ungdomsfond är beroende av årliga intäkter i form av gåvor för att på sikt kunna hålla/öka den årliga stipendiesumman.
De senaste åren har Ungdomsfonden kunnat dela ut totalt 18 000 kr för 2015 (13 000 tyngdlyftning och 5 000 styrkelyft) och 34 000 kr för 2016 (20 000 tyngdlyftning och 14 000 styrkelyft)
Summan av 2017 års stipendier bör hamna nära 2016 års nivå men i fortsättningen beror det mycket på hur mycket gåvor som kommer in.
Förbund, föreningar, företag och enskilda personer är välkomna att ge gåvor riktade till förmån för Styrkelyft eller Tyngdlyftning.


Ge Ditt stöd till förmån för

Tyngdlyftning genom insättning på Bankgiro 436-1309 eller Swish 1233516820

Styrkelyft genom insättning på Bankgiro 436-5243 eller Swish 1233635224

%d bloggare gillar detta: